Entrades

La música profana al Seminari diocesà de Mallorca (llegint la revista «Antorcha») (1)

La música profana al Seminari diocesà de Mallorca (llegint la revista «Antorcha») (2)

La música profana al Seminari diocesà de Mallorca (llegint la revista «Antorcha») (i 3)

Caminades setmanals, sempre en dimarts, de companys d'estudis al Seminari

Cil Buele elabora llibre sobre mossèn Llorenç Tous