La música profana al Seminari diocesà de Mallorca (llegint la revista «Antorcha») (1)


Quan faig el tercer curs d'Humanitats al Seminari diocesà de Mallorca, com a llatinista, el mes de desembre de 1957, es publica el primer número de la revista ANTORCHA, «Órgano de la Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales. Con censura eclesiástica»... Mentre que el darrer d'aquests números apareix publicat el mes de març de 1968, tres mesos abans que jo n'acabi la carrera eclesiàstica.

Perdura, doncs, 11 anys seguits, dels 13 que m'hi pas, en aquell edifici tan gran en règim d'internat estricte. Totalment elaborada en castellà, l'únic espai dedicat a la llengua catalana queda reservat a les gloses que hi publiquen alguns dels seminaristes més lletraferits...

En temps del rector Payeras, se'n publiquen tres números a l'any: març, agost i desembre. Amb el rector Sureda, continuen publicant-se'n tres, de números; però se n'hi arriben a publicar quatre durant quatre anys seguits: març, juny, setembre i desembre. De manera que se'n dupliquen els números corresponents a l'època estiuenca.

Suara mateix, seixanta-dos anys després d'aquella edició, ens trobam a punt de realitzar un recital estiuenc «d'antigues cançons profanes del Seminari». Un grup d'antics companys d'estudis eclesiàstics feim comptes dur-lo a terme a l'ermita de sant Miquel de Campanet, horabaixando del dissabte 17 d'agost. Hi és convidat tothom que en tengui ganes...


Dos dies a la setmana, ens reunim tots cinc membres -Joan Brunet, Cil Buele, Tomeu Mas, Pep Portell i Biel Vilanova, a una de les dependències de la "Domus" que molt gentilment ens cedeix la direcció del col·legi Sant Pere, a l'edifici de Son Gibert. En feim els assajos de veu i instruments: bateria, teclats, guitarra, baix, etc.


Volem tornar a interpretar algunes d'aquelles cançons que cantam al Seminari, en una època en què se'n comencen a destriar estils i ritmes distints als habitualment emprats en aquella casa gran.

Són cançons del Pare Duval, de J.L. García Mallada, de Domingo Mateu, de Joan Matas, o d'autors de l'època que s'hi interpreten aleshores i que volem tornar a fer sonar enguany mateix.

Aquests dies, precisament m'han entrat ganes d'entretenir-me una estona a destriar una mica què s'hi publica sobre MÚSICA, en aquella revista estudiantil tan emblemàtica. Més concretament sobre «MÚSICA PROFANA».


Perquè veig que a gairebé tots els números apareix algun tema relacionat directament amb la música, amb més o manco intensitat o extensió. Això sí, tal com és concebuda la música en aquell temps i en aquell indret, lògicament de tarannà eminentment religiós. Quasi exclusivament. «MÚSICA SAGRADA», l'anomenen aleshores.


Hi queda molt ben reproduït a la web de l'Associació Cultural dels Amics del Seminari de Mallorca, des d'on es pot accedir a tota la col·lecció de la revista «Antorcha», prop d'una quarantena d'exemplars publicats. 

Sobre la música, es publiquen a la revista escrits diversos que tenen molt a veure amb aportacions individuals d'alguns seminaristes majors, fent gloses o bé escrivint articles -Jaume Santandreu, Baltasar Coll, Pere Llabrés, José L. García Mallada, Bernat Cifre, Felip Guasp, Juan Vidal, Domingo Mateu, P. Miquel Colom, Andrés Caimari, Joan Payeras, Bartolomé Tauler, Jaume Sancho, etc.- 


També s'hi reprodueixen aportacions col·lectives que sorgeixen d'allò que s'anomena «Acadèmia de Música» de Sant Gregori Magne: una de les activitats diverses que, de bon principi, arreplega cada diumenge els seminaristes que s'hi inscriuen lliurement. 

A l'aula assignada convenientment s'organitzen audicions de música amb discos o s'hi seleccionen els cants religiosos per a la capella. 


De la mateixa manera, m'adon que en algun número de la revista, surten detallats tots els estudis musicals que es realitzen al Seminari: solfeig durant els cinc cursos d'Humanitats, piano a Filosofia i Teologia, harmònium, cant gregorià, cant polifònic o cançons populars...

També hi apareixen notícies relacionades amb instruments musicals. Hi surt, per exemple, la donació del piano «Playel», des de Sóller: una notícia que queda recollida el mes de març de 1958. Al mateix número s'al·ludeix a l'existència d'uns altres vuit pianos que funcionen a totes hores, cadascun pel seu compte i en aules distintes. Igualment a l'harmònium. Sobre l'orgue, no se'n comença a parlar fins a l'any 1961, tres anys després. Com succeeix també amb la guitarra, quan ja faig Filosofia...

Amb assajos i més assajos, el paper de l'Schola Cantorum, que sobretot es dedica a preparar les funcions litúrgiques de la Seu i a fer algun concert al Seminari, hi queda molt ben remarcat. 


També la creació i el funcionament de l'anomenada Schola Peregrina que, amb el seu repertori de cançons extens, contribueix a animar vetlades i a fer que altres grups musicals surtin a la palestra.

Com a motius principals, se n'assenyalen tres per a la formació musical del Seminari: que els capellans aprenguin a cantar decorosament al temple; que a les parròquies s'arribin a formar bones escolanies i bons cors; i que s'ensenyi els fidels a cantar, de manera que aquests no esdevenguin simples espectadors passius dels ritus sagrats.

Sobre MÚSICA PROFANA, que és el que, a mi,  més m'interessa remarcar en aquest blog meu, s'hi diu que «s'hi procura no quedar enrere»... 

(CONTINUARÀ)

Comentaris