IX Diada cultural d’Amics del Seminari, realitzada a la ciutat d’Inca

Dissabte, 14 de maig de 2022, a les 9:25 h del matí s’iniciava puntualment la IX Diada cultural d’Amics del Seminari de Mallorca. Després de dos anys seguits de no haver-ne pogut organitzar cap, enlloc, a causa de la pandèmia...

Feia dos anys que ja hauria d’haver estat feta... Enmig de les dificultats que comportava preparar-ne els actes, així i tot, la Junta Directiva de l’Associació cultural Amics del Seminari de Mallorca, presidida aleshores pel bon amic santjoaner JOAN BARCELÓ MATAS, que en pau descansi, s’havia proposat de realitzar-la a la ciutat d’Inca. 

Com en ocasions anteriors s’havia fet a Manacor (2012), dedicada a mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda; Petra (2013), a Fra Juníper Serra i Ferrer; Pollença (2014), a mossèn Miquel Costa i Llobera; Palma-Seminari (2015), al beat Ramon Llull; Valldemossa (2016), a l’arxiduc Lluís Salvador; Campanet (2017), a mossèn Llorenç Riber i Campins; Llucmajor (2018), a Maria Antònia Salvà i Ripoll; Sant Joan (2019), al Pare Rafel Ginard i Bauçà, T.O.R.

Aquesta IX Diada a Inca ha esdevengut excepcionalment extraordinària i extraordinàriament excepcional!

L’església parroquial de Santa Maria la Major n’ha acollit l’esdeveniment que s’ha volgut convertir  en homenatge musical a la ciutat d’Inca, i a un bon nombre de músics inquers.

La IX Diada cultural s’inicià, com sempre, amb la «missa in memoriam», recordant els companys d’estudis eclesiàstics que ja gaudeixen de l’eternitat perenne. La llista es va allargant cada any que passa... Fou presidida pel bisbe de la diòcesi, Sebastià Taltavull, acompanyat dels concelebrants preveres Pere Fiol, Pere Orpí i Miquel Mulet. Ajudats pels escolans de la parròquia.

Després d’un breu recés, seguint la programació establerta, es dugué a terme la conferència prevista, a càrrec del mancorí Jaume Gual Moral. Duia per títol «La música a Inca».

Durant prop d’una hora, va fer referència directa a músics inquers de renom o relacionats amb la ciutat d’Inca. Començant per BERNAT SALAS SEGUÍ, organista, compositor i sacerdot. Seguit de’ANTONI TORRANDELL JAUME, compositor, pianista i professor; JAUME ALBERTÍ FERRER, JOSEP L. GARCIA MALLADA,  Josep Balaguer Vallés, Francesc Payeras Mulet, Miquel Aguiló Serra, Antoni Alomar Perelló, Bernat Forteza Fuster, Miquel Àngel Rubert Bestard, Llorenç Gelabert Gual, Francesc Campins Morro, Joan Grau Montaner, Joana Llabrés Munar, Pilar Rosselló Corró, Josep Manuel Sánchez, JAUME VILLALONGA LLOBERA constructor de guitarres, L’ORFEÓ HARPA D’INCA, COR DE DONES DE SANT FRANCESC D’INCA,  LA BANDA MUNICIPAL després BANDA UNIÓ MUSICAL INQUERA, Banda de tambors i cornetes de la Salle, Banda de cornetes i tambors d’Adena, La Revetla d'Inca, Revetlers del Puig d'Inca, Cofre Antic, Tuna juvenil Cunium, Els orgues del Monestir de Sant Jeroni i de Sant Domingo, de Santa Maria la Major, de Sant Francesc, Escola de música Antoni Torrandell, Conservatori Municipal d’Inca, ORQUESTRA DE CAMBRA DE MALLORCA, 

Hi hagué concert d’orgue, a càrrec d’Arnau Reynés. Interpretà peces de Bernat Salas Seguí: Fugueta i Ofertori. D’Antoni Torrandell: O Salutaris Hostia i Illusion/Déception. I de JL García Mallada: Suite litúrgica: comunió, pregària, ofertori.

Comptà amb un concert de piano, a a càrrec de J.L. García Mallada. Interpretà la peça d’Antoni Torrandell «Recuerdos de España» i 6 peces de l’autor pianista: Regnat (Sintonia del programa TV «Sal i Llum», Parado Suite mallorquina, Pensament musical núm. 8 en mi major, Impressió núm. 4 en sol menor Barcarola. Zapateado de la suite «Danses per a orgue» i Pasdoble «Rolando Valle» amb lletra de Pere Orpí i la veu solista de Joan Brunet.

Cal remarcar l’actuació de l’Schola Cantorum, dirigida pel mancorí Tomeu Ripoll. Durant tot un any seguit s’havia dedicat a assajar la interpretació de més d’una dotzena de peces musicals, acompanyada a l’orgue pel vilafranquer Pep Portell i amb la veu solista del bunyolí Joan Brunet: Ave Maria, Himne mallorquí i Himne al Sant Crist d’Inca (Bernat Salas); Himne al beat Ramon Llull (Antoni Torrandell); Himne Virgen Asunta (J.L. García Mallada) amb lletra de Domingo Mateu i la veu solista de Joan Brunet; Himne de la Coronació de Santa Maria la Major (Bernat Julià).

Molt remarcable resultà la peça musical interpretada a quatre veus «Canticum et oratio fidei nostrae» (Antoni Sancho), amb la participació de Veus femenines de la Coral Sant Miquel de Campanet que dirigeix el campaneter Pere Reynés.

La convidada feta per l’entitat organitzadora, amb el suport de l’Ajuntament d’Inca, s’estengué a familiars de músics homenatjats que s’hi feren presents, com també nombrosa concurrència que hi acudí amb ganes de gaudir-ne. 

L’entrada al recinte parroquial de Santa Maria Major d’Inca era lliure, oberta a tothom.

Comptà amb el suport de l’Ajuntament d’Inca, la parròquia de Santa Maria la Major, i el bisbat de Mallorca, amb la presència del bisbe de la diòcesi Sebastià Taltavull.

Tot va concloure amb un bon dinar al celler de Can Ripoll, amb prop d’un centenar de comensals.

Coincidí aquesta IX Diada cultural a Inca amb el mateix any en què l’associació cultural n’ha perdut el president, l’actiu i dinàmic company santjoaner Joan Barceló Matas. 

Que, juntament amb tots els que ens han precedit, descansin en pau.

Comentaris