Cil Buele elabora llibre sobre mossèn Llorenç Tous


Llibre sobre mossèn Llorenç Tous (1): algunes dades biogràfiques

Llorenç Tous signant un llibre seu
Gairebé dos mesos després d'haver-me arribat a les mans les galerades d'aquest llibre meu, per motius de campanyes electorals perllongades dins les quals acostum a romandre capficat, no em puc posar a revisar-les i fer-hi observacions, fins l'endemà mateix de la jornada pluri-electoral del 26 de maig de 2019.

Aleshores m'adon que, editat per Lleonard Muntaner, i portant el núm. 27 de la Col·lecció En Diàleg, el llibre s'inicia amb un pròleg signat pel mateix Llorenç Tous.

Llorenç Tous Massanet, neix a Capdepera el 23 de desembre de 1933, fill de Bartomeu Tous «Col·lecte» i d'Elionor Massanet «Saletes», casats per l'església el dia de santa Apol·lònia, el 9 de febrer de 1929. 

Fa la Primera Comunió el 3 d'abril de 1941. Ingressa al Seminari diocesà de Mallorca l'any 1944. S'ordena de diaca al monestir de les Carmelites de la Rambla de Palma poc abans d'anar-se'n cap a Roma. 

El 18 d'octubre de 1956 se n'hi va a estudiar i es matricula a la Facultat de Teologia de la Pontifícia Universitat Gregoriana amb el núm. 11.233. És ordenat sacerdot a Roma el 19 de març de 1957. Diu la Primera Missa a Capdepera l'estiu de 1957. Llicenciat en Teologia pel juny de 1958, es matricula a l'Institut Bíblic amb el núm. 2.424 el 31 d'octubre següent. Hi torna quatre vegades, a fer-hi els cursos de doctorat l'any 1968, i s'hi doctora. L'estiu de 1960 el bisbe Jesús Enciso l'envia a la Casa de Santiago, a Jerusalem, per ampliar els estudis a l'Escola Bíblica dels Pares Dominics. 

El 23 de desembre de 1961 guanya les oposicions de canonge de la Seu Catedral de Mallorca, el mateix dia que compleix vint-i-set anys d'edat. Desset anys després, l'any 1979, a petició insistent seva, és nomenat vicari de la parròquia de Sant Magí pel bisbe Teodor Úbeda. Resideix amb sa mare i treballa al barri del Jonquet durant catorze anys seguits. 

El Divendres Sant de l'any 1980 es presenta per primera vegada a la presó de Palma, on treballa en pastoral penitenciària més de trenta anys seguits. Rep el nomenament episcopal com a responsable de la Pastoral Penitenciària el 14 de juliol de 1987. 

Quatre mesos després, el 21 de novembre de 1987, esdevé un dels signants de l'acta fundacional del GREC, el Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors, que mira d'atendre adequadament sectors de població juvenil en situació de risc, dificultat i conflicte social. 

El 8 de setembre de 1994, dia de la Marededéu dels Missatges, inaugura el primer Siloé al barri del Jonquet i posteriorment compren un solar i una casa a Santa Eugènia, per destinar-ho a l'acolliment de persones malaltes en perill de morir, al Pinar del Senyor. El 14 de juny de 1996, de mans de la reina Sofia rep la Creu de Plata de l'Orde Civil de la Solidaritat Social. 

L'any 1997 s'atansa a la iniciativa social fundada per Paco Sans i que porta el nom de Zaqueu, encaminada a atendre drogoaddictes i marginats profunds que corren pels carrers de Ciutat sense un aixopluc. El 28 de febrer de 2001 el president Francesc Antich li atorga el Premi Ramon Llull. 

A l'edat de 75 anys, el 14 d'octubre de 2004, es jubila de professor del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca (CETEM), hores d'ara anomenat Institut Superior de Ciències Religioses (ISUCIR), on ha impartit classes durant dècades. 

A la mort de sa mare l'any 2007, pren la decisió d'anar-se'n a viure a terres de Castella, un poblet de Valladolid que s'anomena Ceinos de Campos, on continua residint hores d'ara... 

De tant en tant torna a Mallorca a canviar d'aires o fer alguna conferència o dirigir algun curs de Sagrada Escriptura, com és el cas d'aquell estiu de 2017, quan, a la residència sacerdotal de sant Pere i sant Bernat, duim a terme l'enregistrament d'unes notes que em serveixen de base per a l'elaboració d'aquest llibre... acabat d'enfornar aquesta mateixa setmana a l'editorial Lleonard Muntaner...

Em queda dins la memòria allò que m'hi esmenta de bon començament: essent un infant, abans d'entrar al Seminari, Llorenç Tous passa molt de gust de llegir i d'estudiar llatí, d'anar a classes de francès o de música, d'assistir a la parròquia i fer-hi d'escolanet cantador, d'aprendre solfa... Fins al punt que arriba a obtenir a la seva vila natal de Capdepera el premi de millor alumne a final de curs...

Com es podrà destriar amb la lectura d'aquest llibre, ha continuat la mateixa trajectòria al llarg de la seva vida octogenària, en indrets diversos...

Llibre sobre mossèn Llorenç Tous (2): algunes observacions prèvies

 • - Tot el llibre està publicat íntegrament en català. En determinats moments, emperò, s'hi fa present l'ús d'expressions en llatí (Sant Agustí, Col·legi espanyol de Roma, Bernat Julià, Joan XXIII, Moviment bíblic, Toni Sancho, sant Tomàs, Aristòtil, etc.) o també en castellà (S. Pániker, Miguel de Unamuno, J. Mª. Pemán, Stevenson, Don Quijote, bisbe Planas, Luís Alonso Schökel, Andreu Caimari, cap de Policia, Camilo José Cela, Éxodo, Joaquín Mejuto, Marroquí, Funcionari, Ricardo García Villoslada, Ramon Tamames, etc.) o en italià (Constantino Ruggeri, Marco Ferrazza, P. Constantino), o en francès (Marroquí, etc.) ) i fins i tot en anglès (George Steiner, etc.) o alemany (Johannes Brahms, etc.).

 • Se n'hi fan alguns esments o se n'hi posen algunes cites amb aquests altres idiomes que, al meu modest mode de veure, contribueixen positivament a enriquir el text original català.

 • - M'adon que es tracta d'un capellà mallorquí poliglota que, a més del català com a llengua mare, també coneix i estudia a fons el castellà. Ja de ben petit estudia, aprèn i practica el francès. Al Seminari estudia a fons el llatí, el grec clàssic i l'hebreu bíblic. A Roma aprèn i domina l'italià, estudia l'àrab i l'ungarític. Acudeix a Alemanya on es familiaritza amb l'alemany, i no té problemes a l'hora de comunicar-se en anglès.

 • - Cada capítol del llibre, originalment escrit i redactat en català de Mallorca, s'inicia amb una intervenció breu, seva o meva, introductòria del que s'hi diu, pensa o sent en Llorenç sobre el gruix de la temàtica a tractar. Les retxes en negreta, en aquest cas, no fan més que remarcar-ne fons i contengut.

  El capítol sempre acaba amb una segona part que recull una sèrie de preguntes que li formul jo -també en negreta-, a partir d'allò que ell ha anat dient i que m'afany a aconseguir que hi quedi més ben esbrinat amb les seves respostes, una mica més extenses i aclaridores.

 • - La indicació inicial de cada capítol i subsecció corresponent no solament conté la denominació que hi pertoca, sinó que també s'hi adjunta la datació en anys i el nombre d'aportacions que s'hi donen tot seguit. De manera que, abans d'entrar a llegir-lo, ja poden fer-se una idea de l'extensió que suposadament tendran les respostes.

  Llibre sobre mossèn Llorenç Tous (3): algunes impressions personals meves

  M'admira aquest infant gabellí, àvid de saber, amb ganes de llegir i d'estudiar llatí i francès, que vol aprendre solfa, que passa gust de cantar a l'església parroquial de Capdepera i que, a la seva manera, se sent amic del Bon Jesús.

  M'arriben endins les impressions que li provoca el fet d'haver ingressat al Seminari diocesà, d'haver-s'hi passat els dotze anys de la carrera eclesiàstica, atent a les indicacions de professors, superiors i directors espirituals, incrementant-hi la seva amistat personal amb Jesús i el seu evangeli.

  Em deixen bocabadat les indicacions que fa en relació amb la seva anada a Roma, quan es matricula per fer cursos de Teologia i Bíblia, tant a la Universitat Gregoriana com a l'Institut Bíblic: com si se li esborràs «tot o quasi tot el que havia estudiat a Palma» i descobrís una relació nova amb Jesús.

  Em sorprenen certs detalls que s'hi esmenten relacionats amb la seva condició de canonge lectoral de la Seu Catedral de Mallorca, com és ara que estigui dispensat d'assistir al cor els dies feiners, un privilegi que el Codi de Dret Canònic li atorga, al qual no renuncia mai, i que li dóna dret a participar en les «distribucions»... Tot allò que l'envolta, així i tot, el referma en la seva amistat amb Jesús.

  Em meravellen les aportacions sucoses que fa en Llorenç sobre el patrimoni històric i artístic de la Seu, amb unes observacions acurades i precises sobre el paper reformador que hi exerceixen intervencions diverses, com poden ser les del bisbe Campins, Antoni Gaudí, Miquel Barceló i altres artistes del seu temps de canonge, com Juan Bautista Castro, Constantino Ruggeri, Janos Hajnal, Pere Cànova i Aparicio, Nils Burwits, etc.

  També consider molt valuosa l'aportació que hi fa sobre la immensa tasca desplegada a Mallorca durant uns quants anys pel que s'anomena Moviment Bíblic, dirigit i orientat per ell, amb la col·laboració de nombrosos capellans i seglars, homes i dones abocats a l'estudi i vivència de la Bíblia. Una etapa àlgida en el seu procés personal d'amistat amb Jesús i seguidors del natzarè.

  Sorprèn, admira i deixa sense paraula el fet de veure que tot un senyor canonge de la Seu Catedral de Mallorca pren la decisió ferma d'anar-se'n a viure, amb sa mare, a una de les casetes més modestes del «barri més pobre de Palma», com és considerat aleshores el barri del Jonquet. S'hi dedica intensament durant dècades, des d'àmbits diversos. Fent-se pobre amb els més pobres, com Jesús.

  Per si no bastava aquesta opció preferent pel sector urbà més pobre de Ciutat, Llorenç Tous s'endinsa en el món complex de la marginació més profunda i entra a treballar a la presó de Palma, on descobreix i tracta aquell submón tan proveït de dolor i de soledat. 

  M'arriba molt endins tot quant diu a les 9 pàgines de l'escrit redactat en castellà amb el títol «El Dios de la cárcel», on descriu allò que hi descobreix i reflexiona profundament sobre les condicions en què es troben els presos i la inutilitat d'un sistema penitenciari en vistes a eradicar la delinqüència i a rehabilitar les persones. Mira d'administrar-hi el vuitè sagrament, el servei als més marginats. Com diu Jesús: "estic pres i veniu a veure'm!"

  Em recorda l'expressió emprada per l'escriptor peruà José María Arguedas: "El Dios de los señores no es igual!"

  Aquest servei sagramental no s'atura aquí, sinó que s'estén també a la joventut aperduada que no sap què fer ni a què dedicar-se i malviu pels carrers de Ciutat. El Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) que es constitueix a Palma porta la signatura llorencina, al costat de la resta de membres fundadors. I continua mirant de seguir de més a prop aquell Jesús que entona "deixau que els infants se m'acostin".

  Un altre dels àmbits que consider que en porta l'empremta característica és la iniciativa solidària que inicia al Jonquet amb presos malalts de sida terminals, quan a Mallorca no se'n coneix cap altra, tret del Patriarca... i s'està gestant la creació del Projecte Home per a gent drogoaddicta. Neix així la iniciativa solidària denominada Siloé, mirant de fer el mateix que Jesús quan es dedica a "cura rmalalts de tota casta" procurant-los la millor qualitat de vida possible.

  I encara més. S'apunta a fer suport a la iniciativa engegada per Paco Sans que porta el nom de Zaqueu. Com a vicepresident de l'entitat, hi proposa un projecte de servei ample als marginats més profunds de Mallorca. La junta li rebutja la proposta, i ell reconeix que, a la vista del que ha passat després, esdevé un encert que li l'hagin rebutjat...

  Per fer i dur a terme tanta i tan diversa activitat solidària, té la gran sort de poder comptar amb l'ajuda econòmica que li fan arribar persones i institucions, per damunt les quals en sobresurt una que mereix capítol a part en aquest llibre. No solament per la gran quantitat d'aportacions realitzades, sinó també per la diversitat enorme de les destinacions i causes ateses arreu del món.

  Em fa la impressió que, amb la publicació d'aquest llibre, Llorenç Tous manté dins el cap i dins el cor dos objectius molt clars. 

  Primer. Ho expressa molt clarament a les darreres pàgines: torça el coll a publicar aquest llibre perquè vol escampar-hi i difondre-hi la vivència de Jesús ressuscitat. Vol parlar de la resurrecció perquè creu que és una dimensió que s'ha de salvar dins l'Església. Fins al punt que  s'atreveix a afirmar-hi: «Si no salvam aquesta dimensió, l'Església no serà la de Jesús. Així de clar... Serà una cosa molt important, però jo no hi vull pertànyer, no m'interessa.»

  I segon. Em sembla que té moltes ganes de retre homenatge públic a tantíssimes persones que considera que l'han ajudat a viure i a ser qui ha arribat a ser suara mateix: membres de la seva família més apropats, companys d'estudis, condeixebles, alumnes, professors... Amb noms i llinatges, n'hi surten anomenats moltíssims, tant homes com dones. A centenars.

  Llibre sobre mossèn Llorenç Tous (4): el seu pròleg i la meva introducció

  El pròleg de Llorenç Tous. 

  L'inicia amb una cita de S. Pániker (2017), «Adiós a casi todo». Continua esmentant el llibre de l'Eclesiastés, quan parla sobre la feina d'escriure llibres (12,12). L'arrodoneix reflexionant sobre els efectes dels records i la memòria a una certa edat. 

  Cal tenir present que mossèn Llorenç Tous s'enfronta amb la publicació d'aquest llibre quan compta amb 86 anys d'edat, viscuts molt intensament com a «creient que alimenta la seva fe així com pot, amb l'ajuda de Déu»... 

  Recorda que esdevé la segona vegada que intenta parlar públicament de si mateix en un escrit global: anys enrere, seguint les preguntes que li fa el bon amic Joan Pla, en diàlegs que tanca en pau i clau, se'ls reserva només davant Déu... Suara mateix hi accedeix, davant la insistència del seu bon amic i parent Lleonard Muntaner, i la col·laboració meva.

  M'afalaga moltíssim quan manifesta que ens «uneix el ministeri sacerdotal de servir els germans més pobres»! 

  Gràcies, bon amic Llorenç. Jo no podria trobar una descripció millor d'allò que m'afany a ser i a fer, ininterrompudament, tot i que de maneres diverses, des d'aquell 16 de juny de 1968 en què rep la imposició de mans del bisbe Rafael Álvarez Lara.

  Com a bon biblista, mossèn Llorenç Tous acaba el pròleg amb paraules del profeta Isaïes, 64,7, que el porten a estar disposat a pagar el preu corresponent que li pugui arribar, per una publicació com aquesta, signada a Ceinos de Campos (Valladolid), on resideix des que va morir sa mare l'any 2007...

  La presentació d'un diàleg profitós, molt enriquidor

  Bon amic d'en Llorenç Tous des de fa dècades, no puc amagar la meva gran il·lusió, fins i tot prèviament al treball de recopilació de dades, quan se'm presenta l'oportunitat d'elaborar-n'hi aquest llibre. 

  Per molts i molt diversos motius, m'interessa aprofundir en l'interior d'una persona tan valuosa per a mi, com és ara el meu antic professor de Sagrada Escriptura, el meu veí de Palma, el meu amic present en moments molt dolorosos per a mi...

  També sent moltes ganes de conèixer més, i de fer conèixer una mica millor, aquell infant gabellí que entra al Seminari de Palma, fa estudis universitaris a Roma i Jerusalem, esdevé professor de Sagrada Escriptura, és nomenat canonge de la Seu Catedral de Mallorca, es converteix en animador del Moviment bíblic, rep el nomenament de vicari de la parròquia de la Immaculada, sant Magí, on treballa intensament al barri del Jonquet, es dedica als presos i reclosos al centre penitenciari de Palma, etc.

  Per damunt tot, això darrer és el que més m'importa i m'hi engresca: la tasca enorme que desplega  mossèn Llorenç Tous com a animador i activista social al barri del Jonquet, a la presó de Palma, al GREC, a Siloè, a Zaqueu... amb unes iniciatives tan singulars com úniques dins l'àmbit de la dedicació plena als sectors més marginats de la nostra societat mallorquina. Sense deixar de tenir sempre present la seva condició oficialment jeràrquica de canonge lectoral de la Seu Catedral de Mallorca!

  El llibre es distribueix en onze capítols que es despleguen al llarg de dues-centes seixanta quatre pàgines. Més o manco cronològicament van parant esment a la seva infància gabellina, la seva època d'estudiant, el seu retorn a Mallorca, la seva estada al barri del Jonquet, la seva feina a la presó de Palma, la seva empenta dins el Grup d'Educadors de Carrer, la seva dedicació a Siloè-Sida i a Zaqueu, les seves fonts d'ajuda rebuda, les seves impressions des de terres de Castella i una darrera tongada de preguntes que li faig.

  Tant de bo que pugui transmetre a tots els lectors que s'hi atansin el goig i el gust que jo he passat en recollir-ne les dades directament, de la boca de mossèn Llorenç Tous, assegut a la butaca d'una de les sales de la residència sacerdotal de sant Pere i Sant Bernat, ben a prop de la Seu Catedral de Mallorca, una setmana del mes de juliol de l'any 2017.

  Llibre sobre mossèn LLorenç Tous (i 5): persones esmentades

  Al llarg de les converses mantengudes durant l'estiu de 2017 a la residència sacerdotal Sant Pere i Sant Bernat a Palma, que serveixen de base per a l'elaboració d'aquest llibre sobre mossèn Llorenç Tous, van apareixent noms i llinatges de persones amb les quals el canonge gabellí ha anat tractant al llarg de la seva vida.

  No hi són totes, certament, però sí les que són anomenades més sovint o amb més intensitat. Sobresurten, com és lògic els noms i llinatges de capellans (72), de professors (33), de canonges (29), de religiosos (28) i religioses (16), de polítics (25), de bisbes (24), de col·laboradores (17) i col·laboradors (24), d'emparentats (13), de condeixebles (11)...

  Segueixen a continuació, encara que amb no tanta freqüència, noms i llinatges de cursillistes, arquitectes, escriptors, periodistes, papes, administratius, directors de presons, metges, reis, teòlegs, educadors, manobres, missers, banquers, cardenals, diplomàtics, empresaris, jutges, missioneres i missioners, notaris, agents de viatges, assistents socials, catequistes, cineastes, comptables, diaques, directors de museus, dirigents veïnals, editors, enginyers, músics, poetes, seminaristes...

  Vet ací un breu resum indicatiu de persones esmentades al llibre sobre mossèn Llorenç Tous, seguint l'ordre alfabètic del primer llinatge:

  Jaime Abrisqueta, diplomàtic
  Francisco Adrover, capellà
  Ramon Aguiló, polític
  Sant Agustí, teòleg
  Mercedes Alabern, col·laborador
  Àngela Albertí, religiosa
  Antonio Albertí, col·laborador
  Magdalena Albertí, col·laboradora
  Antoni Maria Alcover Sureda, canonge
  Miquel Alcover, canonge
  Jaume Alemany Pascual, capellà
  Miquel Alenyà Fuster, condeixeble
  Vicenç Alminyana, religiós
  Gabriel Alomar, arquitecte
  Miquel Alomar
  Maite Alonso, col·laboradora
  Zoltan Alszeghy, professor
  C. Altemps, cardenal
  Rafael Álvarez Lara, bisbe
  Jaume Alzina, capellà
  Llorenç Alzina, canonge
  Biel Amengual Coll, canonge
  Coloma Amengual Coll, col·laboradora
  Francisca Amengual Coll, col·laboradora
  Maria Amor, religiosa
  Pedro Amorós Bestard, capellà professor
  Pedro Amorós Esteva, capellà convictori
  María Pura Andrés, religiosa
  Miquel Anglada, condeixeble
  Francesc Antich, polític
  Emili Aranyó, col·laborador
  Sebastià Arrom, canonge
  Pedro Arrupe Gondra, religiós
  V. Artigues, capellà

  Lluís Ballester Brage, professor
  Gabriel Barceló, agent de viatges
  Maria Barceló, religiosa
  Miquel Barceló Artigues, artista escultor
  P. Barceló, religiós
  Pere Barceló, jutge
  Javier Barés Marticorena
  Francesc Batle, capellà
  Jaume Batle, capellà
  Antoni Bauzá, religiós
  Manuel Bauzà, capellà
  Josep Bauzá, periodista
  P. Bea, professor
  Benet XVI, papa
  Bartomeu Bennàssar Vicens, capellà
  Damià Bennàssar, col·laborador
  Pierre Benoit, professor
  Silvio Berlusconi, polític
  Antonio Bermúdez, col·laborador
  Bernat Bestard, metge
  P. Bocaccio, professor
  P. Boix, religiós
  Antonio Boj', cursillista
  Jaume Bonet, capellà
  Vicente Bonet, religiós
  Carmel Bonnín, capellà
  Eduard Bonnín, cursillista
  Ferran Bonnín, capellà
  Francesc Bonnín, capellà condeixeble
  Miquel Bonnín, capellà
  Pedro Bonnín, capellà
  Maria Bosch, col·laboradora
  Pilar Bosch, religiosa
  Rosa Bueno, dirigent veïnal
  Miquel Àngel Buonarotti, artista
  Nils Burwits, artista

  Andreu Caimari, canonge
  Mateu Campins, tresorer
  Pere Joan Campins Barceló, bisbe
  Pere Cànoves i Aparicio, artista
  Biel «Cànoves», manobre pedrera
  Mateu Canyelles, col·laborador
  Sebastiá Caparrós, col·laborador primer a siloé
  Joan Capó, capellà
  Miquel Àngel Carbonell, diaca
  Julián Casado, condeixeble
  Pilar Casasnovas, col·laboradora
  Pablo Castaño, religiós
  Pep Lluís Castelló, monitor
  Juan Bautista Castro, artista
  Pedro Català, secretari
  Tomeu Català, capellà
  Camilo J. Cela, escriptor
  Maria Cencillo, Vda. de March
  Rafael Cifre Tugores
  Catalina Cirer, política
  Pep Cirer, col·laborador
  Baltasar Coll Tomàs, canonge
  Margalida Coll Díaz
  Lina Coll López-Pinto, col·laboradora
  Vicente Collado, condeixeble
  Guillem Colom, poeta
  P. Miquel Colom, religiós
  Toni Colomar Marí, capellà
  Giuseppe Colombo, empresari
  Lina Company, col·laboradora
  Catalina Cunill, presidenta Zaqueu

  P. Dahood, professor
  Joan Dalmau, capellà
  P. de Vaux, professor
  Carmen Delgado, nora de Joan March
  Sagrari Delgado, religiosa
  Juan Fernando Díaz, director presó
  Antonio Díaz Santos, col·laborador
  Antonio Duato, condeixeble

  Eki Tai Ahn, músic
  Ranón Echarren Istúriz, condeixeble
  Roger Echegaray, cardenal
  Elies, bisbe
  Jesús Enciso Viana, bisbe
  Rosa Estaràs Ferragut, política
  Guillem Estarellas, cursillista
  Pep Estelrich Costa, capellà
  Antoni Esteva, capellà
  Paco Esteva, professor

  Joan Fageda, polític
  Joana Far, col·laboradora
  P. Fermín, religiós
  Juan Fernando Díaz, director de presó
  Andreu Fernández, professor
  Carme Fernández, religiosa
  Isabel des Forn
  Antoni Ferragut, arquitecte
  Marco Ferrazza, director museu
  Antoni Ferrer Oliver, capellà
  Miquel Ferrer, cursillista
  Gabriel Ferriol, capellà
  Yolanda Fierro Eleta, padrina sagrari
  Guillem Fiol Colom, canonge
  Pere Fiol Tornila, capellà
  Bartomeu Flaquer Pastor «Busquer», amic
  P. Flic, professor
  Jaime Flores, bisbe
  Joan Font, capellà
  Raimundo Fortuny Marquès, notari
  Tomàs Fortuny, arquitecte
  Francesc, papa
  Carmen Fuertes Sala
  Gabriel Fuster, capellà

  Antoni de Galiana, bisbe
  Mercè Gambús, professora
  Toni Garau, capellà
  José Antonio García Monje, religiós
  Carmen García Pastor, religiosa
  Mar García Rullan, assistent social
  Ricardo García Villoslada, religiós
  Sebastià Garcías Palou, canonge
  Llorenç Garí, religiós
  Carlos Gastalver, cursillista
  Marià Gastalver, capellà
  Antoni Gaudí i Cornet, arquitecte
  Sebastià Gayà, canonge
  Bartomeu Genestra,
  Sebastià Gibert Martorell
  Gabriel Gili, capellà
  Juan Gimeno, col·laborador
  Edmond Gitangar, bisbe
  Bartomeu Gomila Vallespir, canonge
  Miquel Gomila
  Manuel González, bisbe
  Antonio González Lamadrid, rector
  Felipe González Márquez, polític
  Felipe González Morey, educador
  Eberhart Grosske, polític
  Joana Gual, política
  Vicente Guasch, col·laborador

  Roger Haight, teòleg
  Janos Giovanni Hajnal, artista
  P. Healy, professor
  Juan Hervás, bisbe
  Gabriel Hèvia, director banc
  Alfred Hitchcock, cineasta
  Adolf Hitler, polític

  Jaume I, rei
  Jaume II, rei
  Jaume III, rei
  Bartomeu Jaume Muntaner, canonge
  Fra Jaume, religiós
  Sant Joan de la Creu, místic
  Joan Pau II, papa
  Joan XXIII, papa
  Jacinto Jodar, cursillista
  Eduardo Jordà, metge
  Catalina Juan, col·laboradora
  Josep Mª. Jujol, arquitecte
  Bernat Julià, canonge
  Cassià Just, abat

  P. Köbert, professor
  Hans Küng, teòleg

  Lleó XIII, papa
  Lluís Ladària, bisbe
  Pere Llabrés Martorell, canonge
  Miquel Àngel Llauger, enginyer
  Joan Llop, col·laborador
  Gabriel Lliteres, capellà
  Llorenç Lliteres, capellà
  Melcion Llull, capellà
  Maria Llull Jaume, religiosa
  P. Lonergan, professor
  Francisco O. De la Lorena, canonge
  Martí Luter, reformador
  Stanislas Lyonnet, professor

  Macari, bisbe
  José Macías Molina, metge
  Magdalena des Jonquet, netejadora
  Joan March Ordinas, banquer
  Juanito March Cencillo, padrí sagrari
  Bartomeu March Servera, fill de Joan March
  Leonor March, filla de Bartomeu M.S.
  Antoni Marimon, capellà
  José Luís Marqués, col·laborador
  José Luís Martín Descalzo, condeixeble
  Ramón Martínez Prada, pare de drogoaddicte
  Antoni Martorell, religiós
  Joan Mas, capellà
  Francisca Mas Busquets, advocada
  Pere Mascaró Munar, capellà
  Antoni Massanet, oncle
  Joan Massanet, polític
  Catalina Massanet Garau «Climentona», catequista
  Catalina Massanet, tia
  Elionor Massanet «Saletes», sa mare
  Pere Antoni Massanet, oncle
  Nancy Matamoros Álvarez, col·laboradora
  Domingo Mateu Conti, capellà
  P. Max Zerwick, professor
  Carme Mayol, tresorera
  Paco Mengod, col·laborador
  Joaquín Mejuto, director presó
  Rafael Mendoza, notari
  Jaume Mercant «Enrique», pintor
  Caterina Merino Ferriol
  Sebastià Mesquida Sureda, capellà
  Benjamín Millán, ex religiós
  Sebastià Miralles, capellà
  Joan Miró, artista
  Amelia Moreno, missionera
  Benjamín Millán
  Alfred Miralles, capellà
  Josep Miralles Sbert, bisbe
  Eugenio Mirandola, italià
  Benvinguda Moll, amiga
  Joan Moll, metge
  Salvador Moll, polític
  Miquel Moll «Talaia», mestre
  Miquel Moncadas Noguera, bisbe
  Lluís Mª Moncunill Cirac, condeixeble
  Bartomeu Mora, capellà
  Jaume Morell, administrador
  Baltasar Morey
  Bru Morey, canonge
  Feliu Morey Amengual, capellà
  Antoni Morey, capellà
  Gaspar Munar, religiós
  Guillem Muntaner, capellà
  Lleonard Muntaner, editor
  Jesús Murgui, bisbe

  Tomeu Nicolau, religiós
  Bartomeu Nigorra, capellà
  Josep Noguera, capellà

  Jaume Obrador Soler, polític
  Antoni Oliver, religiós
  Gabriel Oliver, polític
  Pau Oliver Ferrer, capellà
  Sebastià Oliver, capellà
  Pep Ollers, canonge
  Opili, bisbe
  P. Orbe, professor
  Pere Orpí Ferrer, capellà
  Vicenç Orvay, capellà

  José Antonio Pagola, professor
  Francisca Palmer, col·laboradora
  Nadal Palmer, capellà
  Modesto Palomar, condeixeble
  Salvador Pàniker, escriptor
  Miquel Parets Serra, missioner
  Bartomeu Pascual, bisbe
  Miquel Pascual, polític
  Pau VI, papa
  Francesc Payeras, canonge
  Guillem Payeras Bujosa, canonge
  Joan Pellicer, seminarista
  José Mª Pemán, escriptor
  Gabriel Pérez Alcina, capellà
  Llorenç Pérez Martínez, capellà
  Antoni Pérez Ramos, canonge
  Mª Isabel Picó Payeras
  Antoni Picornell, capellà
  L. Pirot / A. Clamer, biblistes
  Joan Pla, periodista
  Francesc Planas, bisbe
  Rafael Pomar Miró
  Jaume Pons, capellà
  Maria Pons, religiosa
  Toni Pons, ecologista
  Carles Portalo Prada, advocat
  José Portalo, col·laborador
  P. de la Potterie, professor
  Manoli Prada, col·laboradora
  Ángel Prades, col·laborador
  Sebastià Prim, cursillista
  Jaume Puigserver, religiós

  Juan Quetglas, professor
  Pep Quint Zaforteza, empresari

  Guillem Ramis Moneny, capellà
  Pedro Rebassa, director presó
  Pere Rebassa, canonge
  Aleix Reynés Corbella, arquitecte
  Bartomeu Reynés
  Ignasi Ribas, polític
  Miquel Ribas, col·laborador
  Gori Riera, comptable
  Sebastià Riera, col·laborador
  Sebastià Riera, professor
  Carlos Ripoll Martínez de Bedoya, polític
  Antoni Riutort, capellà
  Joana Roca, arquitecta
  Javier Rodrigo de Santos, polític
  Santiago Rodríguez Miranda, polític
  Antònia Roig, religiosa
  Òscar Romero, bisbe
  Pep Rosell, professor
  Gabriel Rosiñol Verd, capellà
  Martí Rotger, col·laborador
  Mateu Rotger, canonge
  Maria Rubí, col·laboradora
  Ventura Rubí, cursillista
  Constantino Ruggeri Adro, artista

  Pep Sacanell Garí, canonge
  Francisca Sagrera, religiosa
  Emili Sagristà, professor
  Antoni Salas, religiós
  Lupe Salas, col·laboradora
  Xavier Salinas, bisbe
  Maria Salleras, religiosa
  Aina Salom, política
  Margalida Salom, religiosa
  S. Sampol, professor
  Ramón Sánchez de León, religiós
  Antoni Sancho Nebot, canonge
  Diego Sans, col·laborador
  José Sans, col·laborador
  Paco Sans, fundador Zaqueu
  N. Santaclara, capellà
  Jaume Santandreu, capellà
  Fina Santiago, política
  Daniel de Santos, religiós
  Dionís Sastre Alonso, canonge
  Llorenç Sastre, capellà
  Luís Alonso Schökel, professor
  Gabriel Seguí, religiós
  Xisco Seguí, periodista
  Alejandro Segura Camacho, educador
  Agustí Serra, capellà
  Elionor Servera, esposa de Joan March
  Francisca Servera, cunyada de Joan March
  Joan Servera, capellà
  José M. Sevilla
  Juanma Simó, col·laborador
  Antonio Simón López, condeixeble
  Miquel Siquier, capellà
  Bartomeu Sitjar, misser
  Sofia de Grècia i Dinamarca, reina
  Joan Soler, capellà
  Georg Steiner, autobiògraf
  Otger Steggink, religiós
  G. Stevenson (escriptor)
  Francesc Suárez Yúfera, canonge
  Marisa Suau, periodista
  P. Suau, religiós
  Teodor Suau Puig, canonge
  Pere Sureda Rosselló, capellà

  Sebastià Taltavull Anglada, bisbe
  Ramon Tamames, polític
  Santa Teresa d'Àvila, mística
  Santa Teresa de Calcuta, missionera
  Joan Terrassa, col·laborador
  Joan Maria Thomàs, capellà
  Antoni Maria Thomàs, periodista
  Ramon Torrella, bisbe
  Francisco Martín Torres Gamez
  Bartomeu Torres Gost, canonge
  Andrés Torres Queiruga, teòleg
  Bartomeu Tous «Col·lecte», son pare
  Llorenç Tous Morey, cosí
  Francesc Triay, polític
  P. Tromp, professor

  Bonaventura Ubach i Medir, monjo
  Teodor Úbeda Gramage, bisbe
  Miguel de Unamuno, escriptor
  Unneric, rei

  P. Vaccari, professor
  Antoni Vadell, bisbe
  P. Vanhoye, professor
  Bartomeu Vaquer, canonge
  Damià Vidal, capellà
  P. Vignon, professor
  Vicente Vilar, rector
  Vicente Vilar, polític
  Dolores Villalonga, col·laboradora
  P. Vogt, professor

  Pere Xamena Fiol, capellà
  Joan XXIII, papa

  A. Yuste

  Juan de Zabala, professor
  Pep Zaforteza Calvet, jutge
  Eduardo Zurro, condeixeble

  Resumidament i en esquema, se'n poden veure les dades "a majoribus", com deien al Seminari, és a dir, de major a menor:


  Capellans 72
  Professors 33
  Canonges 29
  Religiosos 28
  Polítics 25
  Bisbes 24
  Col·laboradors 24
  Sense referència 17
  Col·laboradores 17
  Religioses 16
  Emparentats 13
  Condeixebles 11
  Artistes 9
  Cursillistes 8
  Arquitectes 7
  Escriptors 7
  Periodistes 7
  Papes 6
  Administratius 5
  Directors de presons 4
  Metges 4
  Reis 4
  Teòlegs 4
  Educadors 3
  Manobres 3
  Missers 3
  Banquers 2
  Cardenals 2
  Diplomàtics 2
  Empresaris 2
  Jutges 2
  Missioners 2
  Notaris 2
  Agents de viatges 1
  Assistents socials 1
  Catequistes 1
  Cineastes 1
  Comptables 1
  Diaques 1
  Directors de museus 1
  Dirigents veïnals 1
  Editors 1
  Enginyers 1
  Missioneres 1
  Missioners 1
  Músics 1
  Poetes 1
  Seminaristes 1

  Comentaris