VIII Diada Cultural d'Amics del Seminari (5): homilia del bisbe Taltavull a la «missa in memoriam»Durant la celebració eucarística de la «missa in memoriam» a l'església parroquial de Sant Joan, preparada des de temps enrere per l'Associació Cultural Amics del Seminari de Mallorca,  en ser presidida pel bisbe de la diòcesi, monsenyor Sebastià Taltavull, aquest es dirigeix durant la seva homilia a tots els presents, amb unes paraules que queden enregistrades per a qui vulgui atansar-s'hi:


Parant esment a la gent que s'ha afanyat a preparar la jornada, amb l'homenatge que es vol retre al pare Rafel Ginard avui, el bisbe convida a passar un dia de germanor, un dia d'amistat, per compartir-hi experiències...

En començar esmentant la tasca cultural del pare Rafel Ginard o l'associació cultural Amics del Seminari o la revista Modèlics i Modelicons o la figura de sant Òscar Romero... sembla, de bon principi, que el bisbe fa comptes de parar esment a realitats concretes i concretables...

Cada oient en pot traure les pròpies conclusions...

El bisbe proposa per a la reflexió de tots els assistents quatre expressions:

1) La memòria, el record. Parla del valor i la importància de la memòria, del record, com a fonament del caminar d'un poble. No només com a record sentimental d'un passat que existí, sinó d'un passat que anima el present, que dóna capacitat d'entendre el present.

2) Acció de gràcies. Desitja el bisbe que aquesta celebració es converteixi en una acció de gràcies, una festa que dóna sentit a l'alegria, a la germanor, a tot lo que es pugui projectar en les nostres vides.

3) Testimoni. En fer al·lusió a les lectures, el bisbe recorda que quan la comunitat cristiana veu un problema l'afronta, tracta de posar-hi solució, escull uns homes perquè tractin de donar resposta al problema. Alhora que reconeix que moltes vegades no tenim aquesta valentia. I que ens cal trobar l'equilibri entre el que és la pregària, l'anunci, i el que és el compromís, l'acció social envers els més necessitats.

4) Jesús present. El bisbe apunta que Jesús diu als seus amics «no tengueu por». La por és mala consellera, ens en fa, de molt grosses, ens impedeix ser valents, dir les coses, fer el bé i reconèixer tot allò que hem d'anar canviant en la nostra vida.

Per acabar, el bisbe vol oferir unes pinzellades sobre l'amistat amb Jesús, perquè creu que ens pot donar orientació i sentit del que feim. Pren la paraula «amics» i «amics del seminari». Considera el bisbe que som amics entre nosaltres, no som amics estrictament d'una institució d'un temps passat, sinó que som amics d'una realitat present on Jesús avui hi és i ens diu «estic amb vosaltres, no tengueu por»...

Continua demanant-se el bisbe si som amics d'un seminari que va existir o som amics d'un seminari que existeix com espai on realment Déu està cercant aquells que han de servir el poble de Déu, aquells que han de donar la vida pel poble de Déu...

Esmenta el bisbe que avui fa molta falta, tant la nostra pregària com el nostre estaló, el nostre recolzament, a tot allò que sigui animar algú a trobar el sentit de la seva vocació. Desitja que aixóò sigui part integrant del treball i del compromís com amics d'una institució que és perenne dins l'església, perquè és la que ha de fer que se solucionin els problemes, que es doni resposta a les necessitats, i que hi hagi autèntics pastors, con diu Jeremies, segons el cor de Déu...

I això ho hem de trobar entre tots, continua manifestant el bisbe, i ho hem de fer possible entre tots. Cadascú allà on sigui, des de la situació que viu, des del do de Déu que ha rebut pels sagraments, sigui pel sagrament de l'orde sacerdotal, sigui pel sagrament del matrimoni, sigui pel sagrament que ens iguala a tots que és el baptisme i la confirmació...

Per això, el bisbe vol posar en valor, al final, aquesta trobada amb Jesús. Diu que, si som amics, hem de dir que la nostra amistat s'ha de fonamentar en Jesús. L'amistat amb Jesús és la que realment fonamenta l'amistat entre nosaltres. Si deim «amics» realment és a partir d'aquí...

L'amistat és un regal de la vida i un do de Déu. A través dels amics, el Senyor ens va polint i ens va madurant. Tenir amics ens ensenya a obrir-nos, a comprendre, a tenir cura dels altres, a fugir de la nostra comoditat i l'aïllament, a compartir la vida. Per això un amic fidel no es compra a cap preu...

L'amistat de Jesús i amb Jesús és indestructible. Ell mai no se'n va, encara que a vegades sembla que fa silenci. Ell mai no trenca, no romp cap aliança...

Acaba el bisbe afirmant que, si nosaltres feim lo possible per mantenir aquesta amistat amb Jesús, la nostra relació d'amistat, aquesta associació amics del Seminari pot tenir molta força i pot fer molt de bé a la nostra diòcesi i, de rebot, a la nostra societat...

Són paraules recollides a l'homilia que el bisbe Sebastià Taltavull adreça a la gent que ens hem fet presents a l'església parroquial de Sant Joan, amb la finalitat de celebrar-hi la «missa in memoriam» d'aquells antics companys nostres d'estudis que ja ens han deixat.

És a l'inici de la VIII Diada cultural d'Amics del Seminari de Mallorca, a la vila mallorquina de Sant Joan.


Comentaris