Tots els vídeos d'Amics del Seminari (86)Des d'aquesta web, pots adreçar-te directament a l'enregistrament que s'ha fet de 86vídeos relacionats amb activitats realitzades i organitzades pels Amics del Seminari


Se n'hi poden anar afegint d'altres que hi siguin penjats per qui en tengui ganes...

Comentaris