II Diada Cultural dels Amics del Seminari, a Petra (2013)


Imatges enregistrades durant la segona jornada cultural dels Amics del Seminari, feta a Petra l'any 2013, en homenatge a fra Juníper Serra

Comentaris