Conferència de mossèn Joan Bauzà (i 2): "Trobar Riber, biografia d'un encís"


Trobar Riber, biografia d’un encís

Sigui dit d’entrada que jo no som un expert de Llorenç Riber, jo som un encisat per Llorenç Riber. És possible sentir-se captivat, enamorat, encisat d’una persona que no s’ha vist mai? Sí, i aquest és el meu cas. Mai vaig veure Llorenç Riber, i això que biogràficament hagués estat possible, ell va morir el 1958 quan jo ja tenia 14 anys. No va ser possible l’encontre, però sí va ser possible l’encanteri.


I.
Anem per parts, i comencem per la primera que podria titular-se “la descoberta de Mossèn Riber”. El famós historiador, el jesuïta Pare Batllori, descriu així el moment que el descobrí, escriu: “En desembocar a la Rambla des del carrer Pelayo, tot fent via cap a la vella Biblioteca de Catalunya al palau de la Generalitat topàrem amb un capellà... amb un alçacoll desproporcionadament alt, tot ell traspuava una tan alta dignitat, amb el gran mantell negre replegat sota el braç esquerre que em corprengué tot d’una. En Joan Noguera em xiuxejà a cau d’orella: és mossèn Riber”. La meva descoberta no va a ser per la vista, com la del pare Batllori, va ser per la lectura d’uns versos que, sense saber de qui eren escrits, em colpiren l’ànima per una raó una mica chauvinista, com veureu. Els versos diuen així: “Camins llargs com un anhel/dins una ànima tranquila/que, a un cap teniu el cel/i a l’altra teniu la vila”. Des del primer moment, vaig pensar que “la vila” que surt a aquests quatre versos era la vila meva, la de Vila-franca.
Em vaig demanar, anys més tard, perquè vaig relacionar la vila dels versos amb el meu poble, i vaig descobrir que consta en algun arxiu que mossèn Riber fou convidat una vegada a predicar a la parròquia, i vaig imaginar que, a la vila estant, va sortir a fer camí pels camins de foravila, per aquells precisos camins que jo mateix caminava per anar a la dues quarterades que els meus pares posseïen a la finca de l’Enzell i que eren aptes ferm per ordi, civada i blat; dins el pla immens, els camins no acabaven mai de veure’s d’un cap a l’altre: “Camins llargs com un anhel/dins una ànima tranquila/que, a un cap teniu el cel/i a l’altra teniu la vila”. Hi havia una raó més, n’era segur que malgrat jo mai haguera vist el mossèn, el mossèn ens havia vist a la meva germana i a jo per aquest camí portant als conradors, cap al migdia, una botilla d’aigua de cisterna i així ens va descriure “Camí ple de morenó/on duen ansa per ansa/dos infants un gerricó”. La vila del poema no podia ser altra que el meu poble que així queda descrit: “Les cases aquí són franques/ no hem mester clau per obrir”, i jo em guardava memòria del fet: mai, per entrar a cal padrí, vaig mester clau atès que sempre el portal restava empès, sense biuló ni pestell posats. De quin poema són els versos just ara esmentats? Els versos pertànyen al poema titulat “La mort del maig”. Passà el temps, va ser molts anys més tard que els meus ulls es fixaren en la pàgina XXIV del pròleg de les seves Obres completes que incorpora aquesta frase contundent i definitiva del poeta: “La mort del maig és filla de Vilafranca”.
S’anaven girant moltes fulles dels calendaris, i aquell adolescent descobrí que en el món hi havia més viles que la seva. I malgrat, aquells versos primordials de Riber sempre s’han mantingut vius dins mi. Quin és la glòria de l’art? La glòria de l’art, sobretot el poètic, és elevar el particular al cim de l’universal, i fou així que aquells dos caps del camí llarg de l’Enzell que a un cap tenia nom de firmament i a l’altre, de poble concret, s’anaren canviant de denominació i ara, en el meu itinerari existencial, un cap té nom de “utopia” i l’altre, de “realitat”. Els versos, sense deixar de ser geogràfics, passaren a ser simbòlics, vaig concloure que, si no volia descarrilar en la vida, el meu tren mai no havia de deixar cap de les dues vies, ni la via de la realitat crua ni la via de la il·lusió esperançada.

II.
Un cop conclosa la fase primera de la descoberta del personatge, s’encetà una segona fase, la fase de les admiracions. Riber posseeix molts trets admirables, però citaré la sensualitat com primer tret. Sols un home extremadament sensual pot parlar així dels mesos de l’any. Escriu Riber: “El mes de març és suau i tebi com una capsa de vellut, els dies són dolços, els aires falaguers i blans com un ventall de plomissó, les aigües són de cristall i corren cantant i rient”. Fitxau-vos quina riquesa de comparances: una capsa de vellut, un ventall de plomissó, unes aigües que riuen. I quina selecció d’adjectius: suau, tebi, dolços, blans.
Després del març, el maig. Escriu: “Les tardes de maig, del camp arribava un olor de plenitud, les espigues eren lletoses i turgents, i groguejaven d’or les arestes”. Feis el favor d’anotar al bloc de notes l’olor, el color, el tacte: olor de plenitud, color groguejant d’or, i la sensualitat del tacte d’unes espigues que, tocades, resulten lletoses i turgents. I finalment l’exemple de l’octubre: “Aquell sol ixent d’octubre que és daurat i tan gros i que unta les coses de mel lluminosa”. D’estudiant, a Roma, a l’hora tardana que els italians anomenen “tramonto”, també em fascinaren les façanes que es cobrien de marrons i ocres i daurats, en una acció semblant al que passa en primavera quan els camps mallorquins queden visitats per “aquell sol que és daurat i unta les coses de mel”.
Riber és un home d’una sensibilitat exquisida. No només en la descripció dels mesos de l’any, també en la descripció de fets del temps de la seva infantesa. Vos en recordau del vostre primer robatori? Com el descriuríeu? Jo record haver-me confessat de robar ametllons, però he d’admetre que, comparat amb Riber, el meu pecat no passava de vulgar. Escoltem ara Riber: “El primer furt no fou de fruita, sinó de flors”. Un humà que de nin roba ametllons no tindrà més remei que, com jo, escriure prosa durant tota la vida, però un humà que, de nin, roba flors, ha d’esdevenir poeta de necessitat.
Podria afegir exemples com el final de la primera part d’aquella cançó atribuïda al famós Tià de la Real i que Riber va glossar. En referesc al poema “Porqueret de la pellissa”. Acaba així: “Serà ple de son serena el gorg blau del teus dos ulls”. Hagués pogut dir: “es tancaran de son els teus ulls”, però Riber veu el cau dels dos ulls com un “gorg blau” que s’omple a caramull de son.
Ara sí que és hora de passar a la part de la meva intervenció que mana espigolar aquí i allà les dades que tenen referència amb la persona admirada.

III.
Riber neix el 1881 a Campanet i mor a Campanet el 1958, per tant visqué 77 anys. Entre aquestes dues dades bàsiques, em limitaré ara a destacar les que en raó de nosaltres, amics del Seminari, ens poden resultar més properes. El 1892 ingressa, junt a 11 al·lotells més, a Lluc com escolà o sigui va ser nin blau. Tres anys més tard, ingressa al Seminari diocesà quan era rector don Miquel Maura. Diguem que no es tracta d’un cas únic, altres blavets passaren al Seminari, com per exemple, don Pep Estelrich, mort fa pocs anys, i don Bartomeu Vaquer que viu a la Residència Sacerdotal. Riber estudia llatí emprant el famós diccionari del nostre temps de seminaristes llatinistes, el de Raimundo de Miguel tot traduint “De senectute” de Ciceró. Se presenta a sis certàmens del Seminari, un dels quals era el primer que es celebrava. L’any rodó de 1900 és nomenat patge del bisbe Campins i obté mitja beca pels estudis. Col·labora, com tants altres seminaristes de l’època, amb fitxes o cèl·lules, al famós Diccionari de Mossèn Alcover. El 1905, el mes de setembre, en distints dies, rep totes les ordes, la del presbiterat inclosa. Amb l’ordenació, no deixa el Seminari, immediatament és nomenat professor de retòrica i poètica i, després, capellà del monestir de Santa Magdalena de Ciutat. Cinc anys més tard, el 1910, és proclamat Mestre en Gai Saber, títol atorgat pels Jocs Florals als qui havien rebut anteriorment tres premis de la institució. El 1913 fa, junt a altres 95 capellans, oposicions a rector a una de les 35 parròquies establertes, i el que seria el gran literat Riber no les guanya, com tampoc les guanyà el qui seria reconegut lul·lista, Francesc Sureda i Blanes. Es desplaça a Barcelona on hi viu per anys. El 1937, a l’illa estant, és professor de religió i després de Llengua i Literatura a l’Institut Ramon Llull de Palma. Després de la Guerra, es desplaça a Madrid dedicat a les tasques d’Acadèmic de la Llengua, de traductor i d’articulista, fins que torna a Campanet; molts mallorquins deuen recordar la gran festa que tingué lloc el dimarts 10 de març de 1953 a la plaça Major a la que el ministre Joaquín Ruiz-Giménez li imposà el Collar i la Gran Creu d’Alfons desè el Savi. A Campanet morí, i hi resta enterrat.

IV
És hora ja de parlar clar i llampant del perquè surt al títol que he donat a la meva intervenció el vocable “encís”. L’encís meu es pot expressar en cinc termes. I aquests cinc termes són “La minyonia d’un infant orat”. No em serà difícil dir una paraula sobre aquesta obra. Molts l’han dita, i l’han dita molt bé, i molts sou, n’estic segur, els lectors. Abans, permeteu-me que expliciti una evidència, per si un cas algú no la tingui clara. Es tracta del significat del terme “orat” que surt al títol de “La minyonia d’un infant orat”. Segons el Diccionari d’Alcover-Moll, “orat” pot significar tres coses: esquiu, boig i salvatge; crec jo que el millor significat que es pot atribuir en aquest cas és el de salvatge en la seva accepció de no domesticat, no dominat, val a dir, salvatge en el sentit que Rousseau atorgà al terme; aleshores llegir La minyonia seria llegir la història d’aquells anys que Riber era infant natural, és a dir, infant quan encara la cultura no l’havia emmotllat.
Hauria dues maneres de legitimar la força encisadora de La minyonia. Una seria la d’anar llegint petits trossets del text. L’altre, seria oferir, en mitja dotzena de punts, el que suposa, en síntesi, aquesta gran obra literària.
Emprem les dues maneres. La primera, la dels petits trossets del text. En ells comprovarem que no sol és la sensualitat un dels trets més característics de Riber, també maneja magistralment el sentit de la anècdota ocurrent farcida de bon humor o de fina ironia. Mirau com descriu la figura del seu avi, aquell vellet que estava “llogat de dilluns a dissabte”. Escriu La Minyonia: “A mi m’agradava assistir, els diumenges a la nit, a veure el sarró que li preparava l’àvia. Ordenadament hi anava posant la pobra menjua que havia de durar tota la setmana: tres pans negres, un boliquet d’arengades, un bon grapat de figues seques, un manat de pebres coents, un setrill d’oli verdós i fideus, sobrassada i xuia. I encara hi solia afegir un manyoc de fulles de tabac i un flasconet d’aiguardent”.
Amb menys paraules i menys afecte descriu la dona del senyor Batlle del poble, escriu: “La batlessa era gran i grossa, i albergava un cor petit, un cor de llentia dins un cos de matalàs de matrimoni”. Tal volta, emperò, sigui la millor descripció de La minyonia la que fa d’una de les excursions que feien els blavets a possessions dels voltants de Lluc: “Una vegada arribarem fins a Mossa. La madona sortí. Li demanàrem un vas d’aigua – ‘¿Aigua tota sola? Vos faria mal’. I ella i les dues filles estengueren damunt una taula unes tovalles blanques oloroses de bugada. Hi posaren damunt olives, porquim i pa, i un paneret ple de cireres carmesines. Ella encara va dir: ‘No frissin de partir. Han de menjar un poc de darreria’. I la darreria fou brossat regat amb mel de les seves abelles. De retorn, trobàrem l’amo de Mossa que, perquè era dijous, venia del mercat d’Inca. El col·legial, cap de l’excursió, li contà la patriarcal abundància que havien trobat a les cases en presència de la seva muller. I ell, descavalcà de la somera, se descoronà el capell ample, besa la mà del col·legial major i li diu amb reverència ben cortesa: Senyor, perdoni la poquedat...”. Crec sincerament que la bondat de la madona i de l’amo no poden ser descrites millor per altra ploma distinta de la de Riber.
Passem a la segona manera de referir-nos a La minyonia, la d’oferir en mitja dotzena de punts els trets més definidors d’aquesta obra mestra. Després d’haver llegit molts comentaristes del text i després d’haver llegit i rellegit jo mateix l’obra, diria que La minyonia té una riquesa considerable de sentit, de la qual se’ns destaquen els següents.
En primer lloc, La minyonia es pot gaudir, a partir del seu sentit cultural. És ver que es tracta d’una narració senzilla que fins i tot pretén ser infantil, però és igualment ver que hi ha constants referències cultes a les literatures llatina, francesa i catalana. Més que una crònica infantil és una idealització de la infantesa.
Segonament, el sentit biogràfic. Riber escriu, en La minyonia, la seva autobiografia infantil. Veritat que comença a redactar-la als quaranta anys, quan ja no tenia res de nin ni res de ingenu perquè ja vivia dins la fama. De totes formes, potser que hàgim de llegir La minyonia no tant per conèixer com era el nin Llorenç com per conèixer com eren els nins de l’època que Llorenç ho era. I també és ver que, aquesta autobiografia, com totes, es troba sotmesa a tergiversacions més o menys interessades. Riber és honest i confessa que a La minyonia hi ha una “mitja mentida”.
En tercer lloc, els estudiosos de Riber, hi descobreixen un sentit lúdic. No debades, s’hi descriuen jocs d’infant. No debades, introdueix en el text alguna endevinalla, com la d’endevinar el nom del seu poble o el d’Inca. Aquest sentit queda justificat amb una de les seves tesis centrals: “Millor aprendre de les fulles dels arbres que de les fulles dels llibres”, frase que és original del Nobel de Literatura, autor de “Le Petit Pierre”, que signava amb el pseudònim Anatole France.
En quart lloc, La minyonia conté un concentrat sentit pedagògic. Seria un error quedar-se en els fets que Riber descriu, perquè Riber conta els fets per les lliçons que el lector n’ha d’extreure. La pedagogia de Riber recorda la pedagogia de les paràboles, sempre remeten a un altre nivell semàntic; també recorda la pedagogia lul·liana del Fèlix de meravelles.
Sentit cinquè de La minyonia, el sentit moral. En cap pàgina d’aquesta obra, en cap retxa i en cap paraula hi cerquem cap interès de tipus econòmic; l’interès crematístic, l’interès monetari està absolutament absent. El que veritablement està present a tots els capítols és l’enriquiment de coneixement.
L’últim sentit de La minyonia es posaria en el sentit mateix que té el viatge en totes les grans narracions començant per les mitològiques, com pot ser el viatge d’Ulisses, i continuant per les bíbliques; el llibre, breu i preciós, de Rut té com base el doble viatge de Betlem a Moab i de Moab a Betlem; es tracta d’aquest tipus de viatge no tant geogràfic com psicològic o existencial. En concret, el viatge que fa Llorenç Riber a La minyonia és el viatge de l’infant orat a l’adult culte, el viatge d’un nin que va néixer pageset a l’adolescent que comença a ser lletraferit.
Confés que l’enamorament total per Riber va venir de la lectura de La minyonia. Va venir i perdura. Es sol dir que “sobre gustos no hay nada escrito” volent dir que si una obra, per exemple d’art, t’agrada o no, va a compte teu, a compte de cadascú. Igual passa amb els enamoraments. No cal justificar l’enamorament, basta mostrar-lo. Jo mostr obertament davant vosaltres el meu sentiment: La minyonia és l’obra de literatura mallorquina que més m’agrada. No pos cap repar en dir que el que és “El pi de Formentor” en poesia, és La minyonia en prosa: dues obres cabdals de la nostra literatura. A més, té la virtut de no mai cansar-me, així com sempre gaudesc de rellegir aquests altres petits relats “El petit Príncep” de Saint Exupéry, o “Platero y yo” de Juan Ramón Jiménez, o “El viejo y el mar” de Hemingway, sempre gaudesc de tornar-hi a La minyonia.

V.
Hem de passar a la quinta part d’aquesta intervenció. Després de l’època admirativa, ve l’època reflexiva, vénen dies de serenor que esdevenen adients per fer-se preguntes. Preguntes com aquesta: Perquè és tan important per a mi l’obra de Llorenç Riber? Pensant, pensant he arribat a esbrinar aquests motius:
Primer: També jo, com ell, reconec les meves arrels i les estim. Jo tenc dues filiacions: jo som fill d’Abraham, en el sentit que ho diu la Bíblia, i som fill de Parmènides, en el sentit que ho diu Plató. Jo, i estic per pensar com molts dels qui m’escoltau, som i ens consideram fills de Grècia i fills d’Israel. Més concretament fills d’una Grècia passada per Roma, i fills d’un Israel passat pel cristianisme. El pare Parmènides em llegà el “ser” o fonament que constantment em sosté, i Abraham em llegà la fe, la fe que sempre deixa camins i pàtries, estabilitats i permanències, i surt a terres estranyes en recerca d’infinits. Em sembla que aquestes dues filiacions són les filiacions de Mn. Riber, ell és fill de Virgili i és fill dels salms, Riber és un clàssic literari i un devot clàssic. Coneix el llatí com si fos la llengua mare i coneix els textos bíblics de la seva mare església.
Segon motiu: També jo, com Riber, som fill del llibre, com molts de vosaltres. El llibre, en la meva casa, és un moble important. Tres llibres resulten cabdals en la formació de la personalitat de Mn. Riber, segons pròpia confessió. Són aquests tres: els Salms de David que l’iniciaren en la relació personal amb Déu; les Converses Tusculanes de Ciceró que l’iniciaren en la bellesa literària i concentrada del llatí; i Tirant lo blanc de Joanot Martorell que l’inicià al camp lliure i mai no acabat d’explorar de la imaginació.
Tercer motiu de la meva admiració. Riber no sol parla a La minyonia de tres llibres, parla també de tres oncles que tenien per nom de pila Pere, Guillem i Manuel, però que el nebot batia a La minyonia per les funcions que exerciren en ell: Pere és l’oncle místic, al que el nebot considera un home devot “de la fusta dels sants”. Guillem és l’oncle volterià en referència a Voltaire, atès que era un escèptic que feia broma de pietats religioses. Manuel esdevé a La minyonia l’oncle rebelesià, en al·lusió a Rabelais, l’escriptor francès que dominava la sàtira i que s’avenia amb l’oncle al qui li agradaven les contarelles de clergues i frares exclaustrats. Podeu fer, vosaltres, un poc de memòria dels vostres vells oncles? També jo en vaig tenir d’oncles, als que anomenava, segons el cas, “tios” o “concos”, i d’ells vaig aprendre quatre mots de la veritat.
Quart motiu: Les moltes afinitats de les arrels: Ell és fill de la pagesia, jo també; ell es fill d’un poble de 2.000 habitants i busques, jo també. Ell va tenir un oncle ferrer, jo hi vaig tenir un conco i mun pare. Ell va estar prop de l’església del poble, escriu que la casa pairal era “aferrada a la robusta i noble paret de l’església parroquial”, la meva casa no hi estava aferrada, però just voltant cantó, ja la veia. Ell va anar molt al convent de les monges i jugava per la sagristia, jo també vaig anar a escola a ca ses monges i vaig ser escolanet. Confés així mateix que no tot són afinitats; ell, de nin, volia destruir un niu d’òlibes, i jo en tenia tant de por de les òlibes que xuclaven l’oli de les llànties que no m’hi hagués apropat mai ni tan sols per malmenar els seus nius.

VI.
En l’ordre de la meva exposició, entram ara a la sisena part. Continuarem parlant de la fase post-admirativa. Passa que segueixes admirant-lo igual, però com si ja no el trobassis tan perfecte com t’havies pensat, i com si el davallassis un pam o dos del pedestal en que el tenies situat. Vull referir-me, en primer lloc, a algunes “com decepcions”.
Passant el temps, vaig descobrint que per davall de la bellesa innegable del relat, del domini perfecte del lèxic, i de l’elegància formal de l’estil, hi trobes una limitació: Quina és la limitació de La minyonia? Després d’haver llegit la història d’aquell nin, tan plena de detalls, d’ocurrències, d’anècdotes, no saps massa qui era realment aquest nin: quines reaccions de ràbia o de tendresa podia tenir, com si en la narració hagués tingut més cura del com que del què, de la forma més que del sentit. S’ha d’admetre que Riber ens amaga el seu “jo” profund darrera el paisatge i l’anècdota.
Hi ha un altre fet en la vida de Mn. Riber que a mi em produeix un sabor agredolç, i això que reconec que ell no en té la culpa. No acab de pair el que passà el 10 de març de 1927, quan la Real Acadèmia de la Llengua va determinar que, en la seva composició, els acadèmics representessin les diferents llengües regionals de l’Estat. Crec que el que tocava ser elegit, per Mallorca, era Mossèn Antoni Maria Alcover. Doncs, no fou així. Riber aconseguí catorze vots i Alcover, nou. No sé si és just, però a mi no m’ho sembla just, ni estètic. No sols perquè dels dos, el de més edat era Alcover, es duen uns vint anys de diferència, sinó sobretot, perquè l’home del Gran Diccionari no era Riber, sinó Alcover.
Un altre aspecte del Mossèn em produeix neguit, em sembla més un intel·lectual que s’ordenà prevere que no un prevere en exercici pastoral; em costa veure’l “pastor”, tot i això que fos un predicador freqüent de sermons i un escriptor prolífic de vides de sants. “Espiritual” sí ho era, té un poema titulat ”Hora foscant” en el que es fa deixeble d’Emaús fent camí amb a Jesús i, per a mi, seria el millor himne de Vespres del dia de Pasqua.
Afegiré que així com gaudesc enormement de llegir La minyonia i la seva poesia, no resistesc la lectura d’altres textos riberians, pràcticament no resistesc res del que publica el segon tom de les seves Obres completes; no puc, per exemple, amb els seus relats hagiogràfics com els que figuren en la secció “Els sants de Catalunya” i en la secció “Any cristià”, tan sadolls de tradicions vetustes i llegendes caragolades. Són pàgines i pàgines i pàgines, i jo no he estat capaç de trobar-li el gust.
Passaré a parlar ara de fets més crucials, parlaré dels dos moments especialment crítics en la vida de Riber. El primer moment el podríem fer coincidir en el que popularment es coneix com “la crisi dels quaranta”. Es tracta d’una crisi cruel, per realista, suposa el pas dels somnis que volen amunt a la realitat que toca de peus a terra. Riber, als voltants de l’edat dels quaranta, se n’adona d’una realitat cruel, se n’adona que la seva forma de fer poesia ja no és la que es fa a la nova literatura catalana, sent com si hagués perdut el tren, que el que havia rebut premis i honres quedava de prompte obsolet. Riber acabava la sèrie de poemes “A sol alt”, i escriu aquestes amargues paraules: “Desprès d’això, ja no vaig trobar-me la veu; ni foren els mateixos l’ànim ni la pensa. Em vaig convèncer que tot lo que havia de dir ja ho havia dit, que no em restava a dir cap cosa nova i em vaig callar i anar a una altra tasca”. És trist, que el poeta del qual estàs enamorat, mori com poeta molt abans que morís com persona. Fou la primera crisi.
La segona fou distinta, però no menys dramàtica. Es situa en l’esclat de la Guerra civil que tantes coses capgirà i que certament capgirà el nostre personatge. L’inici de la Guerra l’agafà casualment a Mallorca, ja que arribà a l’illa per passar a Campanet les vacances d’estiu el 17 de juliol, per tant un dia abans de dia 18 que estellà la guerra. Quan va voler tornar a la Barcelona a la que hi vivia i tenia residència pròpia, va trobar-hi el pis fet malbé i, el més greu, veié que els seus papers no hi eren, els seus estimats papers, els papers treballats durant anys, la documentació acumulada. I passà que ell, que ja s’havia sentit atret per l’obra de Ramiro de Maeztu abans de l’esclat de la guerra, prengué partit pel que li semblà la defensa d’un món que ell estimava i que de cada cop li resultava més estrany. Durant la Guerra, no sortí de l’illa i es dedicà entre altres quefers a donar classes a l’Institut Ramon Llull de Palma. El 1939, un cop finalitzada la guerra, s'instal·la a Madrid, on exerceix d'acadèmic i d'inspector d'ensenyament mitjà, alhora que continua amb les aportacions periodístiques en mitjans com España, Noticiero de España, Diario de Barcelona o Destino, escrivint i traduint molt el castellà. Aquest fet provocà que rebés moltes i fortes crítiques en una doble vessant: la d’haver traït la llengua catalana i la d’haver recolzat el moviment nacional. Foren molts els que ben prest, deixaren de retreure-li la primera acusació. Respecte a la segona acusació, la de haver recolzat el règim, encara ara alguns en fan bandera. El fet és que, sumades les dues crisis, Riber en quedà prou afectat, el 1949 escriu: “Ja no hi ha ningú que em pugui restituir els cabells negres, els ulls meravellats, el parlar amorós i la rialla franca”. S’ha escrit que els seus dos refugis des de llavors foren Formentor i Campanet.
M’he demanat jo, durant la preparació d’aquesta xerrada, si eren estrictament justes aquestes dues acusacions. Deixem el judici al darrer dia de la història. Però abans que ens arribi, al manco es poden dir dues coses. Primera: En cap moment de la seva vida deixà de defensar i de treballar ni la nostra llengua ni la militància en el regionalisme illenc, sempre restà fidel a la terra i a la llengua. Segona cosa a dir: que va defensar el Moviment i que va escriure en castellà queda clar, però també m’han dit per cosa certa que don Llorenç pertanyia a una família pobre de Campanet, i que damunt ell queia la responsabilitat d’alimentar les seves tres germanes vives. Podria resultar, si les coses fossin així, que la raó de certes preses de posició tingués com fonament, no la ideologia, sinó l’economia familiar.
Hem guaitat a les crisis de Riber. Tampoc ens ha d’estranyar molt que en tingués, tan pròpies dels homes són. Recordem que el seu protector i amic Mossèn Miquel Costa també entrà en crisi forta. I també fou a partir de fets tràgics, exactament a partir de la Setmana Tràgica de Barcelona el 1909. A Costa li produí un xoc tan intens que significà l’esfondrament del seu ideal de món. El fet fou que a partir de la catàstrofe, el gran poeta emmudí, tot reduint-se a traduir els himnes de Prudenci.

VII.
Ja he tractat el Riber poeta, i ja he tractat el Riber de La minyonia, ara em dispòs a tractar el que consider el tercer gran vessant del mossèn, el Riber traductor. Espesses vegades m’he anat demanant perquè deu ser que Riber és tan i tan bo traduint el llatí? Imagin per una raó senzilla: Riber tradueix dues llengües-mares: la llengua mare de Campanet i la llengua mare del Seminari, Riber domina amb igual perfecció el català i el llatí. Així mateix, com traductor, es poden distingir dues èpoques distintes, però amb un denominador comú: sempre tradueix els clàssics, els llatins. A la primera època corresponen les traduccions realitzades a Barcelona per la Fundació Bernat Metge, traduccions al català; tradueix sobretot Virgili: Eneida, Geòrgiques i Bucòliques; també a Ciceró, a Tàcit i a Horaci. A la segona època corresponen les traduccions, a Madrid, al castellà; tradueix Horaci, Virgili i Sèneca. La traducció al castellà de les Confessions de Sant Agustí és considerada una obra perfecta de traducció.
Vaig dedicar el passat mes d’agost a recuperar, del temps de Seminari, a Virgili, el que molts consideren el poeta més gran de la història, superant fins i tot a Homer. Vaig gaudir al màxim, tot i que ja em costava el llatí no eclesiàstic. Tenia el text original al davant, i a cada costat, dues traduccions molt interessants: la castellana de Aurelio Espinosa Pólit i la catalana de Llorenç Riber Campins.
És precís, amics, canviar la idea heretada de traductor. Assassinau el tòpic tan estès de “traduttore, traditore”. Lluny de ser el traductor un que traeix, és un que elegeix. Traduir no és trair, es triar. Lament profundament que, en vida, Riber no es pogués beneficiar de la Llei de propietat intel·lectual de 1987 que estableix un marc jurídic nou. En el temps de Riber, la traducció era tinguda com un art menor; ara, s’ha posat en valor perquè es considera que el traductor és també un escriptor. Mallorca ha engendrat bons traductors, permeteu-me posar un cas més recent de traducció memorable, la del “Càntic dels càntics” de Salomó que féu el qui fou també professor del Seminari i també poeta, Mn. Baltasar Coll, en edició pòstuma de 2014. Virgili té un altre gran traductor mallorquí i em plau oferir aquí el seu nom, Miquel Dolç; ell publicà el 1956 la traducció de les Bucòliques en un volum de la Fundació Bernat Metge.
Per molt que admirem una persona, no diguem que no n’hi ha d’altres d’admirables. Acab de dir que a més de Riber, Dolç és un admirable traductor de Virgili, i aprofit l’avinentesa, perquè em sabria greu no aprofitar-la, per dir que si gran campaneter és Riber, gran campaneter és el bon misser, bon regionalista i millor periodista, Miquel dels Sants Oliver.
Tornem, però, a Riber. L’èxit concret de Riber, com traductor, és el de la seva doble visió binocular: per una part, té posat un ull al llatí i l’altre al català; per altra part, té un ull posat a la mètrica llatina, i l’altre a la mètrica tant distinta del català. Em vaig adonar que no llegia un poeta, en llegia dos; quan Riber tradueix no sols és un filòleg que tradueix, també tradueix un poeta. Llegir tenint a mà el text original de Virgili i el text traduït per Riber, no és un gaudi el que tens, en tens dos. Dominava tant el llatí que, es conta, tan sols una vegada tingué necessitat de consultar el diccionari, fou per esbrinar què volia dir en llatí el mot “transta”, que ve a significar quelcom semblant a “biga travessera”. Facem passar aquest cas pel filtre de la dita clàssica, “l’excepció confirma la regla”.

VIII.
Arribat ja a aquest moment, el millor que puc fer és animar-vos a completar, pel vostre propi compte, el coneixement de la figura que avui venim a honorar.
Estic convençut que el camí més recte per conèixer Riber és llegir-lo. L’Editorial Selecta ens ho posa molt fàcil: té editades en dos toms les seves Obres completes. Així i tot, hi he descobert una falla: oblidaren incorporar-hi un text bellíssim de Riber, escrit el 1906, que titulà “De Marina”; Marina és l’antiga denominació de S’Horta en el terme de Felanitx. Val la pena aconseguir “De Marina” , malgrat sigui en fotocòpia.
Sé que les Obres Completes sumen 3.058 pàgines, i tal volta fos prudent seleccionar. Sapigueu el meu criteri de selecció. El textos millors de Riber són: les poesies, La minyonia i les traduccions de Virgili. I si algun amic em digués “no em recomanis tres coses, sinó sol una”, què? Hi ha dins la història grans autors d’una sola obra: Fernando de Rojas amb “La Celestina”, per exemple. El músic Orff és conegut per “Carmina Burana” i punt. Hi ha obres que basten per elles totes soles: “La pietà” de Miquel Àngel als seus 23 anys, basta per la fama. El quadre “Ronda de nit” de Rembrandt basta i re-basta per ella mateixa. La encíclica “Evangelii nuntiandi” val tot el pontificat de Pau VI. “El cant dels ocells” de Pau Casals val la existència del violoncel. Què vull dir? Dic que si sol voleu llegir la millor prosa poètica de la nostra literatura en un sol llibre... La minyonia.
El que he dit, dit queda i mantenc la lloança a La minyonia. Però em permet recomanar-vos, per contrast, la lectura d’un altre llibre de memòries infantils. En referesc a l’obra que el franciscà Pare Rafel Ginard titulà “De com era infant” i no mai publicada en vida seva: el text fa referència a l`època infantil viscuda al poble de Sant Joan i no s’estén més allà de l’edat dels tretze anys i mig. Com Riber, escriu de meravella, però no ocultant el seu jo, sinó més tost mostrant-lo amb sinceritat realista fins arribar a ser crua, sense cap concessió a la idealització. És l’obra “De com era infant” de Rafel Ginard un bon llibre de memòries, finalment publicat el 2003, difunt ja l’autor. I em ve de gust, avui i aquí, citar un altre bon llibre de memòries, fornit d’una riquesa lexical sorprenent, molt més recent, em referesc a “La veu de les arrels” que el 2006 publicà el nostre company Mariano Moragues Ribas de Pina.
Deixant ja el registre de les “memòries”, i passant el registre narratiu, em semblaria interessant establir comparació entre dues narratives coincidents a Mallorca a la primera part del segle XX, valdria la pena comparar la narrativa que Llorenç Riber de Campanet vesteix amb tonalitats dolces amb la narrativa que Salvador Galmés de Sant Llorenç des Cardassar vesteix amb tonalitat agre quan descriu la fatalitat tràgica del pagès illenc.
Es pot pouar més en el pou fondo del nostre mossèn. Vos oferesc dues pistes concretes per a investigacions més acurades que la meva. Primera, investigau millor les fonts que alimentaren Riber; crec que les principals són aquestes tres: el classicisme de l’antigor, el regionalisme que sorgia entre el final del XIX i principi del XX, i el catolicisme combatiu provinent, primer, de Lleó XIII i, després aquí, de Campins. Aprofundiu igualment els personatges que influïren prou en ell: el bisbe de Vic Torras i Bages, l’assagista Gabriel Alomar i el poeta Costa i Llobera; a més del seu amic Joan Alcover, poeta.
Segona pista, és un risc citar autors vius però així i tot en senyalaré dos que han escrit sobre Riber, el monjo Josep Massot en el llibre “El bisbe Miralles i l’Església de Mallorca” de 1991, i Damià Pons en el pròleg al llibre “Els camins del paradís perdut” publicat per Editorial Moll el 1987.
Pels interessats en saber més del Riber seminarista i prevere és bo l’article “Mossèn Llorenç Riber i Campins, prevere” que signen conjuntament el 2008 els nostres companys Pere Fiol i Joan Parets.
Dues advertències són precises. Una: Hi ha un vessant de Riber que no ha estat tractat aquí, i em sembla honest advertir-ho, Riber com lingüista. Al Riber poeta, prosista poètic i traductor, hi ha que afegir el Riber lingüista. Caldria aprofundir, en aquest sentit, el paper que va tenir en l’Obra del diccionari, de la qual fou secretari, i el paper que va tenir en el Primer Congrés de la Llengua Catalana, en el qual exposà una sucosa comunicació.
Per tal de curar-me en salut, oferesc la segona advertència, cosa no sigui que quan estigueu llegint els seus textos, em retragueu que jo he exagerat i que no hi havia tant per tant: la literatura de Riber és bona, però dins el seu just context. No hi aneu a cercar els trets que més trobam en la producció literària actual, val a dir, no hi cerqueu ni missatge ni denúncia ni compromís, aneu-hi a cercar el que en abundància hi ha: imaginació desbordant, al·legories enginyoses, elegància d’estil, puresa lèxica, geni constructiu. Tampoc estaria dispost a portar a l’extrem la crítica de buidor conceptual; dir que Riber, per exemple, és sol un cantaire artificiós del paisatge esdevindria una reducció inacceptable, perquè Riber o escull paisatges amb ànima o posa ànima als paisatges: no l’interessa la immensitat de la mar “si no hi ha una vela”, ni l’alçada d’una muntanya “si un voltor no hi nia”, ni un camp que espiga “si no hi ha un flabiol que hi plora”. Quantes dotzenes de pous hi devia haver l’any 1906 a S’Horta i a Calonge i, malgrat, Riber, als seus 26 anys, sols a un posa esguard, al pou comú, un pou que tenia ànima col·lectiva i a tots els homes refrescava i tots els animals abeurava. Puc acceptar que la literatura de Riber no té “jo” en sentit freudià, però em neg acceptar que no tingui bessó, això seria igual que acceptar que en “El pi de Formentor” Costa hi posà sol penyal o nuvolada, quan tots hi veiem el geni de tot un poble.
En tot cas, situem Riber en el seu moment: ell no pertany al romanticisme, ell milita en un altre corrent, el noucentisme. Ell no pretén que coneguin el seu propi valor d’escriptor, ell pretén que es valori la llengua que escriu. El tema del seu moment era demostrar que aquella llengua que se volia menystinguda, tenia maduresa més que suficient per ser considerada culta. I l’arma que emprà va ser l’excel·lència, “l’obra ben feta”.
El mateix any que va néixer a Campanet el mallorquí Riber moria a Sant Petersburg, Dostoievski; el famós literat rus havia expressat en la seva obra “L’idiota” aquesta assenyada convicció: “la bellesa salvarà el món”. Riber s’ho degué creure, i degué ser per això que, per salvar-nos, escriví tan bellament.
Gràcies per la vostra atenció.

Comentaris