VI Diada cultural a Campanet

TOTS ELS VÍDEOS DE LA VI DIADA CULTURAL D'AMICS DEL SEMINARI, A CAMPANET


PART PRIMERA: MÚSICA DURANT LA MISSA

01. Missa. «Veniu,veniu»
05. Missa. «Parenostre»
07. Missa. «VirgenAsunta»

PART SEGONA: CONCERT D'ORGUE D'ARNAU REYNÉS

08. Presentació del concert, a càrrec 
09. Concert d'Arnau Reynés: Concert en re menor (BWV 596) 
10. Concert d'Arnau Reynés: Toccata i Fuga en re menor (BWV 565) 
11. Concert d'Arnau Reynés: Marxa Pontifical 
de Miquel Capllonch (1861-1935)

PART TERCERA: CONFERÈNCIA SOBRE MN. LLORENÇ RIBER

12. Conferència de Joan Bauzà: Himne de Ramon Llull i presentació 
13. Conferència de Joan Bauzà: Intervenció íntegra 
de Mn. Joan Bauzá

PART QUARTA: DINAR A MENESTRALIA

14. Dinar a Menestralia: Pere Amengual, Miquel Perelló, Biel Vilanova, Domingo Mateu
15. Dinar a Menestralia: Agustí Serra i bisbe Taltavull

PART CINQUENA: ITINERARI LITERARI PELS ESPAIS CAMPANETERS DE LLORENÇ RIBER I CAMPINS, CONDUÏT PER DAMIÀ PONS I PONS

16. Itinerari literari de Llorenç Riber 

Comentaris