Diades culturals dels Amics del Seminari

 
Més de mitja dotzena de Diades Culturals dels Amics del Seminari:

Primera, a Manacor, vila natal de mossèn Antoni M. Alcover:

Segona, a Petra, vila natal de fra Juníper Serra:

Tercera, a Pollença, vila natal de mossèn Miquel Costa i Llobera:

Quarta, a Palma, al Seminari diocesà, en honor de Ramon Llull:

Cinquena a Valldemossa, terra escollida per l'arxiduc Lluís Salvador:

Sisena, a Campanet, vila natal de mossèn Llorenç Riber:

Setena, a Llucmajor, honorant la memòria de M. Antònia Salvà:

Comentaris